8 คลื่นวิทยุยอดฮิตของไทยปี 2022

คลื่นวิทยุ หรือ คลื่น FM และ AM ต่างๆ  ในสมัยนี้นั้นต้องยอมรับว่ามีความนิยมน้อยลงมากเนื่องจากมีการแทนที่ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆมากมายที่เข้ามาอำนวยความสะดวก แต่ก็ยังมีผู้คนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังคงนิยมที่จะฟังคลื่นวิทยุเหล่านี้ในเวลาที่พวกเขานั้นได้ทำงานอยู่