อิทธิวัฒน์ เพียรเลิศ ผู้บุกเบิกวงการวิทยุดีเจรุ่นแรก

วันนี้เราจะมาดูประวัติโดยย่อของพันตำรวจเอกอิทธิวัฒน์  เพียรเลิศ  ท่านเป็นผู้บุกเบิกวงการวิทยุ ดีเจรุ่นแรกๆกันนะคะว่าท่านเป็นใคร มาจากไหน ทำอะไรบ้าง  ถึงทำให้เรามีวิทยุมีอาชีพดีเจมีรายการโทรทัศน์ 24 ชั่วโมง  คอนเสิร์ตชมกันมาจนทุกวันนี้  เกิดเมื่อวันที่  20 มีนาคม พ.ศ. 2490  การศึกษาระดับประถม  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ระดับปริญญาตรี  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาชีพ นักจัดรายการวิทยุ  นักธุรกิจองค์การ   ไนท์สปอต บีเอ็นที มีเดีย พลัส แชนแนลวี ไทยแลนด์ เอ็มทีวีไทยแลนด์ วีเอชวัน เอฟทีวีไทยแลนด์  ศาสนา พุทธ  เสียชีวิต 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  รวมอายุ 70 ปี พันตำรวจเอกอิทธิวัฒน์  เพียรเลิศ  ดำรงตำแหน่งระหว่างช่วง  20 มีนาคม พ.ศ. 2490 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  […]

ประวัติ วิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย

วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย เกิดขึ้น ระยะแรกเมื่อประมาณราวปี พ.ศ. 2470 – 2472 โดยพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ซึ่งทรงริเริ่มทดลองส่งวิทยุกระจายเสียง เป็นครั้งแรก ในประเทศสยาม โดยทรงตั้งชื่อว่า “สถานีวิทยุกรุงเทพฯที่พญาไท”

8 คลื่นวิทยุยอดฮิตของไทยปี 2022

คลื่นวิทยุ หรือ คลื่น FM และ AM ต่างๆ  ในสมัยนี้นั้นต้องยอมรับว่ามีความนิยมน้อยลงมากเนื่องจากมีการแทนที่ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆมากมายที่เข้ามาอำนวยความสะดวก แต่ก็ยังมีผู้คนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังคงนิยมที่จะฟังคลื่นวิทยุเหล่านี้ในเวลาที่พวกเขานั้นได้ทำงานอยู่