สถานีวิทยุแรกของประเทศไทย

เคยสงสัยกันไหมว่า สถานีวิทยุแรกของประเทศไทยนั้นมีชื่อว่าอย่างไร เกิดขึ้นเมื่อไหร่ และมีความเป็นมาอย่างไร วันนี้เราจะไม่ให้คำตอบทุกคนกัน กิจการวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของประเทศไทยเรานั้น ได้เริ่มต้นขึ้นราวๆปี พ.ศ.2470 – พ.ศ. 2472 โดย พระเจ้าบรมวงศ์ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงได้ริเริ่มทำการทดลองส่งวิทยุกระจายเสียง ซึ่งพระองค์นั้นทรงได้ตั้งชื่อว่า สถานีวิทยุกรุงเทพฯที่พญาไท เนื่องจากทรงได้กระจายเสียงจากพระราชวังพญาไท โดยได้มอบหมายให้ กองช่างวิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข ดำเนินการทดลองส่งวิทยุกระจายเสียง และการทดลองในครั้งนั้น ก็สามารถที่จะกระจายเสียงได้เป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2473 โดยเป็นกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีฉัตรมงคล  จากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรย์พิมาน  ในพระบรมมหาราชวัง   ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในปี พ.ศ.2482 คณะรัฐมนตรีในขนาดนั้น ซึ่งเป็น คณะที่ 9 ของประเทศไทย นำโดย นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม เป็นนายกรับมนตรีในขณะนั้น ได้มีมติให้โอนกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลขดำเนินการอยู่นั้น  ไปขึ้นตรงกับ สำนักงานโฆษณาการ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้ตั้งชื่อให้ใหม่เป็นสถานีวิทยุกรุงเทพฯ ซึ่งชื่อนี้นั้นใช้เวลาอยู่เพียงสั้นๆ ก่อนจะได้มีการเปลี่ยนใหม่ขึ้นในปี พ.ศ.2484 โดยได้เปลี่ยนเป็น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย […]