วิทยุสื่อสารมีความสำคัญอย่างไร

วิทยุสื่อสาร คือ อุปกรณ์พิเศษซึ่งแปลงกระแสไฟฟ้าให้กลายเป็นคลื่นแม่เหล็ก มี 2 ส่วนที่ต้องใช้งานร่วมกัน นั่นก็คือ รับและส่ง มีการส่งคลื่นออกไปทางสายอากาศ จัดเป็นอุปกรณ์ใช้ในการสื่อสารประเภท กึ่ง 2 ทาง ถูกนำมาใช้งานในหลายประเภท เช่น ใช้ในงานราชการ , วิทยุสมัครเล่น , วิทยุประชาชน เป็นต้น จัดเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสื่อสารสำคัญ ทั้งในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ต่างก็นิยมใช้กันมาอย่างยาวนาน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีไปอย่างกว้างขวางแล้วก็ตาม หากแต่อุปกรณ์ประเภทนี้ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารจัดเป็นเรื่องสำคัญ เพราะทำให้มนุษย์มีความเข้าใจในการทำงานและเข้าใจในบุคคลอื่น บ่อยครั้งที่คนเรามักใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารติดต่อกับบุคคลต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งโทรศัพท์ก็ยังคงมีข้อด้อยอยู่บ้าง เช่น ไม่อาจสื่อสารให้คนในองค์กรทราบได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังต้องเสียเวลาเปิดเพื่อค้นหาเบอร์ต่างๆ โดยวิทยุสื่อสาร ทำได้ดีกว่าเนื่องจากมันสามารถสื่อสารได้อย่างพร้อมๆกัน เพียงแค่มีอุปกรณ์นี้ก็พอ หากแต่ข้อเสียของมัน ก็คือ วิทยุสื่อสารไม่อาจใช้ได้ไกลมากนัก โดยขึ้นอยู่กับคลื่นความถี่ของอุปกรณ์ เพราะฉะนั้นจึงนิยมใช้ภายในเฉพาะพื้นที่ เช่น ร้านอาหาร , บริษัท , โรงงาน , ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น อีกทั้งยังมีหลายๆองค์กรใช้คลื่นความถี่แบบระยะไกล เช่น ตำรวจ หรือโรงพยาบาล […]