ส่วนประกอบของวิทยุที่สำคัญมีอะไรบ้าง

วิทยุสื่อสาร เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติแปลงกระแสไฟฟ้าให้กลายมาเป็นคลื่นแม่เหล็ก ประกอบด้วย ภาครับกับภาคส่ง มีการแผ่กระจายคลื่นวิทยุทางสายอากาศ เป็นเครื่องมือใช้ในการติดต่อสื่อสาร นำมาใช้งานได้หลากหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น วิทยุสมัครเล่น , วิทยุภาคประชาชน เป็นต้น มีการทำงานโดยแปลงกระแสไฟฟ้าให้กลายมาเป็นคลื่นแม่เหล็ก สามารถแบ่งออกเป็น รับ และ ส่ง มีการกระจายคลื่นวิทยุออกไปทางสายอากาศ คลื่นวิทยุ หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ถูกคิดค้นโดย  James c. Maxwell  เป็นเวลา 300 กว่าปีมาแล้ว ตั้งแต่ปี ค.ศ.1864  ต่อมา Heinrich Hertz  เป็นผู้ทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนประกอบของวิทยุที่สำคัญมีอะไรบ้าง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ตัวเครื่อง ตัวเครื่องของวิทยุสื่อสาร ประกอบไปด้วยแผงวงจรรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามแต่ล่ะเครื่องที่วิทยุสื่อสารแต่ละรุ่นถูกออกแบบมา แหล่งพลังงาน เป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้า มีหน้าที่ป้อนพลังงานให้กับตัวเครื่อง ทำให้สามารถทำงานได้ โดยมีทั้งแบบแหล่งพลังงานแบบ Battery pack และแบบไฟฟ้ากระแสตรง สายอากาศ มีหน้าที่รับ – ส่งสัญญาณวิทยุ โดยอยู่ในรูปแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า […]

หน้าที่สำคัญของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ถือเป็นสื่อกลางที่มีอิทธิพลต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะเผยแพร่เรื่องราวต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้กันว่าแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง โดยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เองก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายหน้าที่ซึ่งแต่ละหน้าที่ก็ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น ลองมาทำความเข้าใจกับหน้าที่ของวิทยุกระจายเสียและวิทยุโทรทัศน์ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง หน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์น่ารู้ การให้ข่าวสาร – ต้องมีความเหมาะสมในการให้ข่าวสารครอบคลุม 3 ด้านประกอบไปด้วย ความรวดเร็วในการนำเสนอข่าว, เนื้อข่าวที่มีการนำเสนอต้องมีความความน่าเชื่อถือ และข่าวที่นำเสนอต้องเข้าถึงผู้รับสาร นั่นหมายความโดยภาพรวมว่าหน้าที่การให้ข่าวสารของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ก็คือต้องรวดเร็ว ถูกต้อง และเข้าถึงนั่นเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจตรากลั่นกรองเนื้อหาของข่าวให้เหมาะสมด้วย การแสดงความคิดเห็น – ไม่ว่าจะเป็นรายการประเภทวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ หรือประเด็นเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ ต้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั้งผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมรายการ สร้างสาระให้กับผู้ที่รับชมรับฟังทั้งเนื้อหาของเรื่องราวและการวิเคราะห์วิจารณ์ สามารถเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็น, เป็นช่องทางร้องทุกข์ให้กับประชาชน, สามารถกระตุ้นให้เกิดความคิดเห็นได้ การให้ความรู้และการศึกษา – หน้าที่ตรงจุดนี้ถือเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพราะการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการดำรงชีวิต การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต พื้นฐานง่ายที่สุดของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในด้านการให้ความรู้ก็คือการอ่านออกเสียงให้ถูกอักขระ การเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย นอกจกนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปขึ้นอยู่กับว่าจะมีการนำเอาความรู้ประเภทใดมานำเสนอให้กับประชาชนให้ได้รับรู้กันนั่นเอง แต่ที่สำคัญอีกเรื่องก็คือต้องมีความเหมาะสมกับการสื่อสารออกไปด้วยในเรื่องของความรู้ต่างๆ การให้ความบันเทิง – จะประกอบไปด้วย 3 ลักษณะใหญ่ๆ นั่นคือ การให้ความบันเทิงทางตรง เป็นการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความบันเทิงทางอารมณ์ ช่วยให้เกิดการผ่อนคลายของผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ สามารถตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลได้ หรือแม้แต่การหลบหลีกจากโลกความเป็นจริงในบางเวลาได้, การให้ความบันเทิงพร้อมแอบแงความรู้ทางอ้อม เป็นรายการที่ดูสนุกสนานแต่ให้ข้อคิดดีๆ หรือให้สาระความรู้ดีๆ ที่คนทั่วไปอาจไม่เคยรู้มาก่อน และการให้สาระบันเทิงล้วนๆ เป็นรายการบันเทิงที่ช่วยให้สาระไปแบบตรงไปตรงมาแต่รายการก็ยังคงความสนุกสนานไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบใดๆ ไม่ต้องคิดมากกว่าสาระกับบันเทิงต้องมีเท่าๆ กันแค่ไปในทิศทางเดียวกันได้ก็เพียงพอแล้ว

ความเป็นมาสถานีวิทยุเอไทม์มิเดียจนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงสถานีวิทยุอันดับต้นๆ ใครหลาย ๆคนคงนึกถึงเอไทม์มิเดียขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยเนื่องจากเป็นสถานีวิทยุที่มีรายการน่าสนใจทั้งสาระ บันเทิง เปิดเพลง และการสัมภาษณ์ศิลปินดาราต่าง ๆ เป็นคลื่นแรกในประเทศไทยที่ได้ออกอากาศในระบบดิจิตอล คนส่วนใหญ่รู้จักเอไทม์มีเดียจากอีเอฟเอ็มที่เป็นสถานีวิทยุในเครือเอไทม์มิเดีย อีเอฟเอ็ม มีการออกอากาศครั้งแรกในปี พ.ศ.2535 ทางคลื่น 93.5 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยใช้ชื่อว่า เรดิโอโหวต แซทเทลไลท์ ที่ออกอากาศด้วยระบบดาวเทียมที่มีความทันสมัยในยุคนั้น โดยออกอากาศให้6จังหวัดใหญ่ของไทย ได้แก่ อุดรธานี พิษณุโลก นครราชสีมา เชียงราย เชียงใหม่ สงขลา โดยความโดดเด่นของวิทยุช่องนี้คือฟังความคิดเห็นของผู้ฟัง ทั้งเรื่องบันเทิง เพลง หรือว่าจะเป็นเรื่องหนัง โดยในสถานีทำให้มีดีเจแจ้งเกิดหลายต่อหลายคนยกตัวอย่างเช่น ดีเจเป้-วิศวะ กิจตันขจร ,ดีเจโจ้-อัครพล ธนะวิทวิลาศ ,ดีเจไก่-สมพล ปิยะพงษ์สิริ ในช่วงปีแรก ๆ เป็นที่นิยมของวัยรุ่นเป็นอย่างมากจนถึงขั้นมีเรตติ้งเป็นอันดับหนึ่ง แต่หลังจากนั้นความนิยมก็ได้ลดลงไปเรื่อย ๆ เนื่องจากการเกิดขึ้นของวิทยุคลื่นใหม่ๆ ต่อมาในปี พ.ศ.2547 ทางเอไทม์มิเดียได้ทำการเปลี่ยนรูปแบบของรายการ และผังของรายการวิทยุใหม่ โดยในคลื่น 93.5 ได้ทำการเปลี่ยนชื่อให้เป็น EFM เนื่องจากต้องการให้เน้นเรื่องบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบ มีการเพิ่งความหลากหลายให้มีสีสันของรายการมากยิ่งขึ้น ทั้งยังดึงดารา […]