วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ถือเป็นสื่อกลางที่มีอิทธิพลต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะเผยแพร่เรื่องราวต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้กันว่าแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง โดยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เองก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายหน้าที่ซึ่งแต่ละหน้าที่ก็ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น ลองมาทำความเข้าใจกับหน้าที่ของวิทยุกระจายเสียและวิทยุโทรทัศน์ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

หน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์น่ารู้

  1. การให้ข่าวสาร – ต้องมีความเหมาะสมในการให้ข่าวสารครอบคลุม 3 ด้านประกอบไปด้วย ความรวดเร็วในการนำเสนอข่าว, เนื้อข่าวที่มีการนำเสนอต้องมีความความน่าเชื่อถือ และข่าวที่นำเสนอต้องเข้าถึงผู้รับสาร นั่นหมายความโดยภาพรวมว่าหน้าที่การให้ข่าวสารของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ก็คือต้องรวดเร็ว ถูกต้อง และเข้าถึงนั่นเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจตรากลั่นกรองเนื้อหาของข่าวให้เหมาะสมด้วย
  2. การแสดงความคิดเห็น – ไม่ว่าจะเป็นรายการประเภทวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ หรือประเด็นเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ ต้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั้งผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมรายการ สร้างสาระให้กับผู้ที่รับชมรับฟังทั้งเนื้อหาของเรื่องราวและการวิเคราะห์วิจารณ์ สามารถเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็น, เป็นช่องทางร้องทุกข์ให้กับประชาชน, สามารถกระตุ้นให้เกิดความคิดเห็นได้
  3. การให้ความรู้และการศึกษา – หน้าที่ตรงจุดนี้ถือเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพราะการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการดำรงชีวิต การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต พื้นฐานง่ายที่สุดของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในด้านการให้ความรู้ก็คือการอ่านออกเสียงให้ถูกอักขระ การเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย นอกจกนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปขึ้นอยู่กับว่าจะมีการนำเอาความรู้ประเภทใดมานำเสนอให้กับประชาชนให้ได้รับรู้กันนั่นเอง แต่ที่สำคัญอีกเรื่องก็คือต้องมีความเหมาะสมกับการสื่อสารออกไปด้วยในเรื่องของความรู้ต่างๆ
  4. การให้ความบันเทิง – จะประกอบไปด้วย 3 ลักษณะใหญ่ๆ นั่นคือ การให้ความบันเทิงทางตรง เป็นการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความบันเทิงทางอารมณ์ ช่วยให้เกิดการผ่อนคลายของผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ สามารถตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลได้ หรือแม้แต่การหลบหลีกจากโลกความเป็นจริงในบางเวลาได้, การให้ความบันเทิงพร้อมแอบแงความรู้ทางอ้อม เป็นรายการที่ดูสนุกสนานแต่ให้ข้อคิดดีๆ หรือให้สาระความรู้ดีๆ ที่คนทั่วไปอาจไม่เคยรู้มาก่อน และการให้สาระบันเทิงล้วนๆ เป็นรายการบันเทิงที่ช่วยให้สาระไปแบบตรงไปตรงมาแต่รายการก็ยังคงความสนุกสนานไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบใดๆ ไม่ต้องคิดมากกว่าสาระกับบันเทิงต้องมีเท่าๆ กันแค่ไปในทิศทางเดียวกันได้ก็เพียงพอแล้ว