วิทยุสื่อสาร คือ อุปกรณ์พิเศษซึ่งแปลงกระแสไฟฟ้าให้กลายเป็นคลื่นแม่เหล็ก มี 2 ส่วนที่ต้องใช้งานร่วมกัน นั่นก็คือ รับและส่ง มีการส่งคลื่นออกไปทางสายอากาศ จัดเป็นอุปกรณ์ใช้ในการสื่อสารประเภท กึ่ง 2 ทาง ถูกนำมาใช้งานในหลายประเภท เช่น ใช้ในงานราชการ , วิทยุสมัครเล่น , วิทยุประชาชน เป็นต้น จัดเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสื่อสารสำคัญ ทั้งในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ต่างก็นิยมใช้กันมาอย่างยาวนาน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีไปอย่างกว้างขวางแล้วก็ตาม หากแต่อุปกรณ์ประเภทนี้ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

การสื่อสารจัดเป็นเรื่องสำคัญ เพราะทำให้มนุษย์มีความเข้าใจในการทำงานและเข้าใจในบุคคลอื่น บ่อยครั้งที่คนเรามักใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารติดต่อกับบุคคลต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งโทรศัพท์ก็ยังคงมีข้อด้อยอยู่บ้าง เช่น ไม่อาจสื่อสารให้คนในองค์กรทราบได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังต้องเสียเวลาเปิดเพื่อค้นหาเบอร์ต่างๆ

โดยวิทยุสื่อสาร ทำได้ดีกว่าเนื่องจากมันสามารถสื่อสารได้อย่างพร้อมๆกัน เพียงแค่มีอุปกรณ์นี้ก็พอ หากแต่ข้อเสียของมัน ก็คือ วิทยุสื่อสารไม่อาจใช้ได้ไกลมากนัก โดยขึ้นอยู่กับคลื่นความถี่ของอุปกรณ์ เพราะฉะนั้นจึงนิยมใช้ภายในเฉพาะพื้นที่ เช่น ร้านอาหาร , บริษัท , โรงงาน , ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

อีกทั้งยังมีหลายๆองค์กรใช้คลื่นความถี่แบบระยะไกล เช่น ตำรวจ หรือโรงพยาบาล เป็นต้น โดยบุคคลกลุ่มนี้สามารถสื่อสารกันได้ไกลหลายกิโลเมตร เนื่องจากใช้คลื่นส่งสัญญาณขนาดใหญ่ เฉกเช่นกับสถานีวิทยุ หากแต่ในปัจจุบันนี้ก็มีการใช้วิธีการสื่อสารรูปแบบใหม่เกิดขึ้นในโลกของ Social นั้นคือการ Chat ! ในอดีตมันสามารถ Chat แบบ 1 ต่อ 1 เท่านั้น หากแต่ในปัจจุบันนี้มันถูกพัฒนาให้สามารถ Chat แบบเป็นกลุ่มได้ เช่น ฝ่ายยึดรถของบริษัทไฟแนนซ์ ก็จะส่งรูปรถที่ต้องยึด หรือ สถานีตำรวจ ซึ่งแผนตั้งด่านใหญ่เพื่อสุ่มตรวจยาเสพติด เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น บริษัทไฟแนนซ์ถ้าจะพกวิทยุสื่อสารก็คงไม่เหมาะสม , สถานีตำรวจถ้าใช้วิทยุสื่อสารก็กลัวจะโดนดักฟัง เนื่องจากคลื่นความถี่ของวิทยุเหล่านี้ถ้าจูน คลื่นถูกช่องก็จะสามารถได้ยินทุกสิ่งทุกอย่าง

จากเหตุผลที่กล่าวมานี้ทำให้สถานที่หลายแห่ง และหลายหน่วยงานยังคงนิยมใช้วิทยุสื่อสาร เพราะมีความสะดวก เหมาะสมกับงาน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการสื่อสารด้วยวิธีอื่นๆ โดยอุปกรณ์นี้ยังคงเป็นคำตอบที่ดีที่สุด ถ้านำมาใช้ในงานที่เหมาะสม โดยราคาและขนาด รวมทั้งรูปลักษณ์ของอุปกรณ์ ก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป จึงทำให้หน่วยงาน เลือกใช้งานวิทยุสื่อสารเป็นหลัก ต่อให้ในอนาคตมีอุปกรณ์มือถือรุ่นใหม่เกิดขึ้นมามากมายแค่ไหน หากแต่ความนิยมของวิทยุสื่อสารจะไม่ลดน้อยลงอย่างแน่นอน