รายการวิทยุโทรทัศน์เป็นรายการที่สามารถสื่อสารออกมาได้ทั้งภาพและเสียงเพราะฉะนั้นรูปแบบของรายการจะค่อนข้างมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับผู้ผลิตว่าจะเลือกผลิตรายการในลักษณะใดออกมาให้ประชาชนทั่วได้รับชม

รูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน์ในเวลานี้

 1. พูดคุย – มีคนปรากฏตัวเพื่อพูดคุยกับคนดูมีการยกเอาเรื่องราว ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่กำลังอยู่ในความสนใจมาพูดคุยกัน ลักษณะรายการแบบนี้เรามักคุ้นเคยกันดีกับคำว่า Talk Show ในรายการสามารถสอดแทรกรายละเอียดทั่วให้น่าสนใจได้ เช่น เล่นดนตรี, การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. สนทนา – ต้องมีคนพูดคุย 2-3 คน คนหนึ่งดำเนินรายการคนที่เหลือคือผู้ร่วมสนทนา มีการเปิดประเด็นสนทนาที่น่าสนใจแต่ต้องควบคุมหลักของการดำเนินรายการไม่ให้เยิ่นเย้อหรือพูดคุยไปเรื่องอื่นๆ
 3. อภิปราย – เป็นรายการแบบพูดคุยประเภทหนึ่งแต่จะเป็นการพูดคุยกันเองระหว่างผู้ดำเนินรายการที่ทำรายการร่วมกัน มีได้ตั้งแต่ 2-4 คนในรายการ ต้องควบคุมให้อยู่ในขอบเขตด้วย
 4. สัมภาษณ์ – มีบุคคล 2 คนขึ้นไปร่วมพูดคุยซักถามปัญหา ข้อสงสัย หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ตามหัวข้อ จะมีผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ซักถามและผู้ร่วมรายการเป็นผู้ตอบ
 5. ทดลองและสาธิต – เป็นการอธิบายขั้นตอน หลักการ กรรมวิธี ในการทำสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้น เป็นการนำเสนอความรู้ให้กับผู้ชมพร้อมมีการทดลองและสาธิตให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น
 6. ข่าว – นำเสนอเรื่องราว เหตุการณ์ ข้อคิดเห็น ข้อเท็จจริง ความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ ให้ครบถ้วน ตรงประเด็น เป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจ มีทั้งการประกาศข่าวและการบรรยายข่าว หรือแนวทางอื่นๆ
 7. สารคดี – นำเสนอเรื่องราวบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง ไม่มีการแต่งเติมใดๆ ส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับบุคคล เหตุการณ์ หรือวิถีชีวิตจริงๆ เน้นความรู้เป็นหลัก
 8. ละคร – ใช้บทบาทการแสดงเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจพร้อมสื่อสิ่งดีๆ ออกไปให้ผู้รับชมได้รู้สึกตามนั้น ดูแล้วเกิดการคล้อยตาม
 9. สาระละคร – เป็นลักษณะของสารคดีผสมกับความเป็นละคร ใช้ละครเป็นตัวสื่อความหมายด้วยการผูกเรื่องราวของสาระลงไปอยู่ด้วย
 10. เพลงกับดนตรี – ตรงตัวคือนำเสนอเกี่ยวกับเพลงหรือดนตรีให้เกิดความสนุกสนาน แล้วแต่ว่าจะนำเสนอแบบใดแต่เน้นเรื่องดนตรีเป็นหลัก
 11. นิตยสาร – มีรูปแบบการนำเสนอหลากหลาย มีการแบ่งเนื้อหารายการออกเป็นตอนๆ แต่เชื่อมโยงให้เข้าหากันได้อย่างน่าสนใจ
 12. ปกิณกะ – หรือรายการวาไรตี้ มีรูปแบบหลากหลายเน้นความบันเทิง แต่ละช่วงของรายการไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกัน เน้นความสนุกสนานหรืออาจเพิ่มสาระเข้าไปด้วยก็ได้
 13. เกมโชว์ – มีการจัดการแข่งขันเพื่อให้เกิดความสนุกสาน มีของรางวัลมอบให้สำหรับผู้ชนะหรือผู้ร่วมรายการ
 14. สปอต – เน้นการให้สาระที่กะทัดรัด เข้าใจง่าย ในเวลาไม่นานมากนัก เน้นการบอกกล่าวซ้ำๆ จนเกิดการจดจำ