รายการวิทยุกระจายเสียงเป็นรายการที่คนจะได้ยินเฉพาะเสียงของผู้ดำเนินรายการ คนที่มาร่วมรายการหรือการนำเสนอโดยทั่วไปที่จะไม่เห็นภาพ กริยาอาการ สีหน้าท่าทาง แต่รายการวิทยุกระจายเสียงจะค่อนข้างมีเสน่ห์ในการใช้เสียงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนติดตามกันเป็นจำนวนมาก

รูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียงน่ารู้

 1. รายการพูดคุยกับคุณผู้ฟัง – คือรายการที่มีคนดำเนินรายการพูดเพียงแค่คนเดียวเพื่อให้ผู้ฟังได้รับฟังกันไม่ใช่การพูดกับผู้อื่นให้ฟัง แต่ต้องมีบทแต่ไม่ใช่การอ่านบทเป็นการพูดไปกับบทที่เตรียมมาให้ดูธรรมชาติ
 2. รายการสนทนา – เป็นการสนทนากันระหว่างผู้ดำเนินรายการ 2 คนขึ้นไป มีการควบคุมแนวทางของการพูดคุยไม่ให้ออกนอกเรื่อง มีการต่อเรื่องจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งอย่างมีแบบแผนไม่ให้เกิดการสับสน
 3. รายการสัมภาษณ์ – มีบุคคล 2 คนขึ้นไปมาพูดคุยซักถามปัญหา ข้อเท็จจริง มีผู้สัมภาษณ์เป็นคนถามและผู้ให้สัมภาษณ์เป็นคนตอบ จะมีกี่คนก็ได้ และยังเชื่อมโยงเหมือนพูดให้คนฟังฟัง มีทั้งการสัมภาษณ์แบบทางการ เช่น เชิญบุคคลสำคัญ กับแบบไม่เป็นทางการคืออาจสัมภาษณ์คนเดินทั่วไป
 4. รายการอภิปราย – พูดคุยเพื่อออกความคิดเห็นตามหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง แสดงทัศนะ มีการสรุปผลการอภิปรายว่าจุดสุดท้ายแล้วคืออะไรกันแน่
 5. รายการสารคดี – นำเสนอรายละเอียดเรื่องเดียวแบบลึกซึ้ง มีสาระเจาะลึกลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
 6. รายการนิตยสารทางอากาศ – รายการที่มีหลายรสชาติ หลายรูปแบบ หลายเรื่องราวรวมอยู่ในรายการเดียว
 7. รายการข่าว – นำเสนอรายงานเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้คนฟังรู้ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ ทำไม และอย่างไร ต้องชัดเจนและรายงานให้ถูกต้องครบถ้วนทุกประเด็น
 8. รายการบรรยายเหตุการณ์ – รายงานเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นสดๆ อาจมีเสียงประกอบจากสถานที่จริงให้ดูน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมให้รายการเหมือนตามติดเหตุการณ์นั้นๆ
 9. รายการตอบปัญหา – อาจเชิญคนมาตอบปัญหาในห้องส่งหรือการตอบปัญหาทางโทรศัพท์ก็ได้ แล้วแต่วิธีการของแต่ละรายการที่เลือกนำเสนอ
 10. รายการเพลง – ถือเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงที่โดดเด่นและได้รับความนิยมที่สุด เพราะการฟังวิทยุต้องการฟังความเพลิดเพลินเป็นหลักนั่นเอง
 11. รายการละครวิทยุ – การแสดงบทบาทสมมุติผ่านการพูดผ่านรายการวิทยุ ให้เกิดความรู้สึกคล้อยตาม สมจริง ฟังแล้วได้อรรถรสในการจินตนาการตาม
 12. รายการปกิณกะ – หรือรายการวาไรตี้มีรูปแบบหลากหลายขึ้นอยู่กับการนำเสนอ เน้นความบันเทิงเป็นหลักเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกสนุกสนาน ผ่อนคลาย อาจมีสาระปนเข้ามาบ้างแต่ไม่เยอะจนเกินไป
 13. รายการสาระละคร – มุ่งเน้นความรู้กับความบันเทิงไปพร้อมกันทำนองว่าเป็นละครวิทยุผสมผสานกับเกร็ดความรู้เข้าไปด้วย เป็นการผูกเรื่องให้คนฟังเข้าใจในเนื้อหาทั้งละครและสาระจนเกิดความคล้อยตาม