วิทยุมีประวัติที่มาที่ไปอย่างไร

วิทยุนั้นมีเรื่องราวความประวัติความเป็นมาย้อนหลังไป 150 กว่าปีที่ผ่านมาในยุคนั้น Whetstone  ได้เริ่มต้นความคิดที่จะสัญญาณทางไกลโดยอาศัยแม่เหล็กไฟฟ้าและในอีกร้อยกว่าปีต่อมาคือในปี ค.ศ.1944  Samual Morse.ได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องส่งสัญญาณทางไกลโดยมีแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัวนำ(โทรเลข)จากวอชิงตันถึงบัลติมอร์เป็นผลสำเร็จ ทั้งที่ในความจริงแล้ว Morse ประสบผลสำเร็จในการค้นค้วาตั้งแต่ปี ค.ศ.1832 แต่ในครั้งนั้นการส่งสัญญาณไม่ประสบความสำเร็จเนื่องยังคุณภาพยังดีพอ ค.ศ.1864 ชายชาวอังกฤษที่ชื่อ James Clerk Maxwell ได้ค้นพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในเวลาต่อมาได้มีนักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำเอาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้งาน ค.ศ. 1885 ได้มีนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันตะวันตก ชื่อว่า Hertz.  ได้คิดและประดิษฐ์เครื่องมือที่สามารถนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศมาใช้ประโยชน์ในการสื่อสารเป็นผลสำเร็จ จากความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้ชื่อของเขา  Hertz. ถูกยกย่องให้เป็นชื่อเรียกหน่วยความถี่ของสัญญาณวิทยุ จากนั้น Guglielmo Marconi นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี วัย 21 ปี ได้ทำการค้นคว้าสร้างวิทยุจนประสบความสำเร็จเป็นวิทยุที่ส่งสัญญาณแบบคลื่นความถี่ที่ไม่ต้องใช้สายโดยได้นำแนวคิดของ Hertz. มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ความพยามของ Matconi  เดินทางมาพบกับความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 1899  วันนั้นถือว่าเป็นวันจารึกประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุ Marconi ทำการส่งวิทยุข้างช่องแคบอังกฤษได้เป็นผลสำเร็จ สร้างความตื่นเต้นแก่ผู้ชาวอังกฤษเป็นอย่างมาก ความสำเร็จในครั้งนี้เขาได้ทำการจดลิขสิทธิ์ทันที ทางด้านในส่วนของเครื่องรับวิทยุในระยะแรกนั้นเครื่องรับวิทยุก่อนที่จะมาเป็นทรานซิสเตอร์เป็นวิทยุที่มีก้อนแร่เป็นตัวกำเนิดพลังงาน คล้ายกับการใช้ถ่านไฟฉายในยุคต่อมา กล่าวคือเมื่อก้อนแร่ยังไม่หมดพลังงานก็สามารถรับฟังได้ชัดเจนแต่เมื่อก้อนแร่มีกำลังอ่อนลงประสิทธิภาพในการรับสัญญาณและรับฟังก็ต่ำลง ต่อมาในปี 1907 […]

คลื่นวิทยุมีกี่แบบ แตกต่างกันอย่างไร

ก่อนที่เราจะรู้ว่าคลื่นวิทยุมีกี่ประเภทเราควรมาจำความรู้จักคลื่นวิทยุกันก่อนว่ามันคืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไรถึงได้สามารถส่งกระจายเสียงของคนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ในระยะทางไกลๆและสามารถรับฟังพร้อมๆกันได้ในทุกๆที่ที่คลื่นวิทยุนี้สามารถกระจายไปถึง คลื่นวิทยุ (Radio Frequency) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูง คุณสมบัติของคลื่นวิทยุนี้สามารถกระจายไปได้เป็นระยะทางไกล ด้วยความเร็วเท่ากับแสงคือ 300 ล้านเมตรต่อวินาที เครื่องส่งวิทยุจะทำหน้าที่สร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงหรือคลื่นวิทยุ (RF) ผสมกับคลื่นเสียง (Audio Frequency -AF) แล้วส่งกระจายออกไป คลื่นวิทยุนี้มีคุณสมบัติที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ สามารถสะท้อนได้ที่บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์(สูง55-600 กม.จากพื้นโลก)ในชั้นบรรยากาศนี้ประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อคลื่นวิทยุเคลื่อนที่หรือเดินทางมาถึงชั้นมาถึงชั้นบรรยากาศนี้จะทำการจะสะท้อนคลื่นวิทยุกลับสู้ผิวโลกอีก ดังนั้นจึงทำให้ทำสามารถใช้คลื่นวิทยุในการสื่อสารเป็นระยะทางไกลๆได้ แต่ในกรณีที่เป็นคลื่นวิทยุที่มีความถี่สูงขึ้นการสะท้อนกลับจากบรรยากาศในชั้นนี้ดังกล่าวจะมีได้น้อยลง เมื่อเราได้ทำความเข้าใจถึงลักษณะการแพร่กระจายและการทำงานของคลื่นวิทยุแล้วเราก็จะมาดูกันว่าคลื่นวิทยุนั้นแบ่งออกกันเป็นกี่แบบ คลื่นวิทยุสามารถแบ่งตามคลื่นความถี่ได้ 4แบบดังนี้ LOW FREQUENCY (LF) คลื่นความถี่นี้จะอยู่ในช่วง 30 Khz  ถึง 300 Khz. HIGH FREQUENCY (HF)ความถี่นี้จะอยู่ในช่วง  3 MHz ถึง 30 MHz  มีการนำมาใช้งานของในโรงพยาบาล การกู้ชีพและกู้ภัย เพราะความถี่นี้ไม่เป็นอุปสรรคหรือรบกวนอุปกรณ์ที่โรงพยาบาลใช้งานอยู่ ULTRA HIGH FREQUENCY (UHF)ความถี่นี้จะอยู่ในช่วง  300 MHz ถึง 1 GHz.  ประเทศไทยความถี่ที่อนุญาตให้ใช้คือ  […]

ประวัติความเป็นมาของวิทยุกระจายเสียง

วิทยุที่เราปิดรับฟังข่าวสาร ฟังเพลง ฯและใช้สื่อสารกันในเวลานี้อยู่นี้ ไม่ได้ถูกประดิษฐ์คิดค้นจนเกิดกลายมาเป็นวิทยุที่สามารถส่งเสียงได้ วิทยุได้ถูกพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจากนักวิทยาศาสตร์หลายคนโดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2408 เจมส์ คลาก แมกซ์เวล (James Clerk Maxwell) ชาวอังกฤษค้นพบคลื่นวิทยุหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นครั้งแรกแต่นั่นก็เป็นเพียงการค้นพบเท่านั้น ต่อมาปี พ.ศ. 2430 เฮนริช รูดอล์ฟ เฮิรตซ์ (Henrich Rudolf Hertz) ได้ทดลอง ค้นคว้าตามหลักการของ แมลซ์แวล ทำให้ค้นพบคุณสมบัติ ลักษณะการทำงานและปฏิกริยาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การคันพบคุณสมบัติและการทำงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของ เฮนริช รูดอล์ฟ เฮิรตซ์ ได้ถูกนำไปค้นคว้าทดลองจนสามารถส่งสัญญาณเป็นคลื่นวิทยุโทรเลขข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งมีระยะทางยางถึง 2,000 ไมล์ ถือเป็นการส่งสัญญาณวิทยุครังแรกที่ประสบความสำเร็จแต่ก็ยังไม่สามารถส่งสัญญาณเสียงพูดได้ ในอีก 5 และลีเดอฟอเรส (Lee de Forest) ชาวอเมริกันทำได้สำเร็จในปี พ.ศ. 2451 ซึ่งเป็นการส่งเสียงพูดจากเครื่องส่งไปยังเครื่องรับเครื่องหนึ่งในระยะไกลเรียกว่า วิทยุโทรศัพท์ (Radio Telephony)จากนั้นได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถตั้งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงอากาศให้คนรับฟังได้สำเร็จโดยมีการทำการออกอากาศเป็นครั้งแรกในซานฟรานซิโก สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2453 สถานีวิทยุนี้มีชื่อว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง […]