VR 009 สัญญาณจากฟ้า กับเรื่องราวสุดประทับใจ

‘นายมนัส ทรงแสง’ ท่านเป็นอดีตรองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข ซึ่งเคยใช้รหัสวิทยุสมัครเล่น VR019 ท่านได้ออกมาเล่าให้ฟังถึงพระราชอัจฉริยภาพทางด้านการสื่อสารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่าพระองค์ท่านถือเป็นที่สุดแล้วในประเทศไทย สำหรับเหตุการณ์แรกอันน่าประทับใจ คือ เมื่อครั้งที่ศูนย์วิทยุสายลมได้เครื่องรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ FT-726R มาใช้งาน ได้ซื้อเข้ามาใช้ในประเทศไทย 3 เครื่อง โดยเครื่องแรกได้ทูลเกล้าถวายแก่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 , เครื่อง 2 ส่งมอบให้แก่ศูนย์วิทยุสายลม และเครื่อง 3 มอบให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แต่สุดท้ายแล้วทางโรงพยาบาลก็ส่งกลับคืนมา ณ ศูนย์สายลม เพราะมีปุ่มเยอะเกินไป ไม่เหมาะกับการใช้ในงานราชการ เมื่อติดตั้งเครื่องวิทยุเสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้นก็มีการส่งสัญญาณ โดยพระองค์ท่านติดต่อเข้ามา พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท่านได้ทรงแนะนำข้อมูลต่างๆ อย่างเจาะลึก เพราะอย่างที่บอกว่าเครื่องรุ่นนี้มีปุ่มเยอะมาก พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงอธิบายอย่างช้าๆทีละปุ่มว่า ควรปรับตั้งค่าอย่างไร หันไปทิศกี่นาฬิกา ด้วยภาษาธรรมดาเป็นเวลาเกือบชั่วโมง จนเจ้าหน้าที่เข้าใจและสามารถใช้เครื่องได้ พร้อมกับทรงแนะนำและทดสอบด้วยพระองค์เองว่า ส่งสัญญาณได้แล้วหรือยัง นี่คือความใส่ใจของในหลวง ซึ่งทำให้หลายๆคนเกิดความประทับใจ และพระองค์ยังทรงตรัสอีกว่า เครื่องของสายลมกับเครื่องของ VR 009 เป็นเครื่องพี่เครื่องน้องกัน  นอกจากนี้ท่านยังทรงแนะนำเรื่องการใช้งาน และอธิบายเรื่องคลื่นรบกวน […]

วิทยุสื่อสารมีความสำคัญอย่างไร

วิทยุสื่อสาร คือ อุปกรณ์พิเศษซึ่งแปลงกระแสไฟฟ้าให้กลายเป็นคลื่นแม่เหล็ก มี 2 ส่วนที่ต้องใช้งานร่วมกัน นั่นก็คือ รับและส่ง มีการส่งคลื่นออกไปทางสายอากาศ จัดเป็นอุปกรณ์ใช้ในการสื่อสารประเภท กึ่ง 2 ทาง ถูกนำมาใช้งานในหลายประเภท เช่น ใช้ในงานราชการ , วิทยุสมัครเล่น , วิทยุประชาชน เป็นต้น จัดเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสื่อสารสำคัญ ทั้งในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ต่างก็นิยมใช้กันมาอย่างยาวนาน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีไปอย่างกว้างขวางแล้วก็ตาม หากแต่อุปกรณ์ประเภทนี้ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารจัดเป็นเรื่องสำคัญ เพราะทำให้มนุษย์มีความเข้าใจในการทำงานและเข้าใจในบุคคลอื่น บ่อยครั้งที่คนเรามักใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารติดต่อกับบุคคลต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งโทรศัพท์ก็ยังคงมีข้อด้อยอยู่บ้าง เช่น ไม่อาจสื่อสารให้คนในองค์กรทราบได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังต้องเสียเวลาเปิดเพื่อค้นหาเบอร์ต่างๆ โดยวิทยุสื่อสาร ทำได้ดีกว่าเนื่องจากมันสามารถสื่อสารได้อย่างพร้อมๆกัน เพียงแค่มีอุปกรณ์นี้ก็พอ หากแต่ข้อเสียของมัน ก็คือ วิทยุสื่อสารไม่อาจใช้ได้ไกลมากนัก โดยขึ้นอยู่กับคลื่นความถี่ของอุปกรณ์ เพราะฉะนั้นจึงนิยมใช้ภายในเฉพาะพื้นที่ เช่น ร้านอาหาร , บริษัท , โรงงาน , ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น อีกทั้งยังมีหลายๆองค์กรใช้คลื่นความถี่แบบระยะไกล เช่น ตำรวจ หรือโรงพยาบาล […]

ส่วนประกอบของวิทยุที่สำคัญมีอะไรบ้าง

วิทยุสื่อสาร เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติแปลงกระแสไฟฟ้าให้กลายมาเป็นคลื่นแม่เหล็ก ประกอบด้วย ภาครับกับภาคส่ง มีการแผ่กระจายคลื่นวิทยุทางสายอากาศ เป็นเครื่องมือใช้ในการติดต่อสื่อสาร นำมาใช้งานได้หลากหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น วิทยุสมัครเล่น , วิทยุภาคประชาชน เป็นต้น มีการทำงานโดยแปลงกระแสไฟฟ้าให้กลายมาเป็นคลื่นแม่เหล็ก สามารถแบ่งออกเป็น รับ และ ส่ง มีการกระจายคลื่นวิทยุออกไปทางสายอากาศ คลื่นวิทยุ หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ถูกคิดค้นโดย  James c. Maxwell  เป็นเวลา 300 กว่าปีมาแล้ว ตั้งแต่ปี ค.ศ.1864  ต่อมา Heinrich Hertz  เป็นผู้ทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนประกอบของวิทยุที่สำคัญมีอะไรบ้าง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ตัวเครื่อง ตัวเครื่องของวิทยุสื่อสาร ประกอบไปด้วยแผงวงจรรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามแต่ล่ะเครื่องที่วิทยุสื่อสารแต่ละรุ่นถูกออกแบบมา แหล่งพลังงาน เป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้า มีหน้าที่ป้อนพลังงานให้กับตัวเครื่อง ทำให้สามารถทำงานได้ โดยมีทั้งแบบแหล่งพลังงานแบบ Battery pack และแบบไฟฟ้ากระแสตรง สายอากาศ มีหน้าที่รับ – ส่งสัญญาณวิทยุ โดยอยู่ในรูปแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า […]