วิทยุมีประวัติที่มาที่ไปอย่างไร

วิทยุนั้นมีเรื่องราวความประวัติความเป็นมาย้อนหลังไป 150 กว่าปีที่ผ่านมาในยุคนั้น Whetstone  ได้เริ่มต้นความคิดที่จะสัญญาณทางไกลโดยอาศัยแม่เหล็กไฟฟ้าและในอีกร้อยกว่าปีต่อมาคือในปี ค.ศ.1944  Samual Morse.ได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องส่งสัญญาณทางไกลโดยมีแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัวนำ(โทรเลข)จากวอชิงตันถึงบัลติมอร์เป็นผลสำเร็จ ทั้งที่ในความจริงแล้ว Morse ประสบผลสำเร็จในการค้นค้วาตั้งแต่ปี ค.ศ.1832 แต่ในครั้งนั้นการส่งสัญญาณไม่ประสบความสำเร็จเนื่องยังคุณภาพยังดีพอ ค.ศ.1864 ชายชาวอังกฤษที่ชื่อ James Clerk Maxwell ได้ค้นพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในเวลาต่อมาได้มีนักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำเอาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้งาน ค.ศ. 1885 ได้มีนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันตะวันตก ชื่อว่า Hertz.  ได้คิดและประดิษฐ์เครื่องมือที่สามารถนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศมาใช้ประโยชน์ในการสื่อสารเป็นผลสำเร็จ จากความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้ชื่อของเขา  Hertz. ถูกยกย่องให้เป็นชื่อเรียกหน่วยความถี่ของสัญญาณวิทยุ จากนั้น Guglielmo Marconi นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี วัย 21 ปี ได้ทำการค้นคว้าสร้างวิทยุจนประสบความสำเร็จเป็นวิทยุที่ส่งสัญญาณแบบคลื่นความถี่ที่ไม่ต้องใช้สายโดยได้นำแนวคิดของ Hertz. มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ความพยามของ Matconi  เดินทางมาพบกับความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 1899  วันนั้นถือว่าเป็นวันจารึกประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุ Marconi ทำการส่งวิทยุข้างช่องแคบอังกฤษได้เป็นผลสำเร็จ สร้างความตื่นเต้นแก่ผู้ชาวอังกฤษเป็นอย่างมาก ความสำเร็จในครั้งนี้เขาได้ทำการจดลิขสิทธิ์ทันที ทางด้านในส่วนของเครื่องรับวิทยุในระยะแรกนั้นเครื่องรับวิทยุก่อนที่จะมาเป็นทรานซิสเตอร์เป็นวิทยุที่มีก้อนแร่เป็นตัวกำเนิดพลังงาน คล้ายกับการใช้ถ่านไฟฉายในยุคต่อมา กล่าวคือเมื่อก้อนแร่ยังไม่หมดพลังงานก็สามารถรับฟังได้ชัดเจนแต่เมื่อก้อนแร่มีกำลังอ่อนลงประสิทธิภาพในการรับสัญญาณและรับฟังก็ต่ำลง ต่อมาในปี 1907 […]